Gallery Свечено отварање на меѓународна конференција „Евреите на Балканот: историја, општество и култура“
info