Gallery Прикажување на филмот "Fate Did Not Let Me Go" во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија
info