Gallery Отварање на изложбата „Јас Ти и Оние“од Сара Ајник во Домот на културата во Велес
info