About us Изградба на Меморијалниот центар

Изградба на Меморијалниот центар

There are no translations available.

Изградба на Меморијален центар на Холокаустот на Евреите од Македонија

Инвеститор на проектот :

Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија од Скопје, Република Македонија, во согласност со Одлуката на Собранието на Република Македонија од мај 2000 и Одлуката на Владата на Рапублика Македонија од април 2002 година.

Средствата се обезбедени од повратот на имотите на Евреите од Македонија, кои ги загубиле животите во нацистичките логори и немаат наследници.

Камен-темелникот е поставен на 2.9.2005 година со поддршка на Владата на Република Македонија.

Реституцијата е завршена со поддршка на Владата на Република Македонија во декември 2007 година.Членови на управниот одбор:

адвокат Љиљана Мизрахи, претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија;

проф. д-р Панде Лазаревски, потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија;

дипл. Градежен инж. Предраг Кениг,претставник на Еврејската зедница во Република Македонија;

Манојил Јаковлески, претставник од Владата на Република Македонија;

Томислав Илиев, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија;

Драган Настески, претставник од Владата на Република Македонија

 

Членови на меѓународниот консултативен одбор:

рабин Ендру Бејкер, претседател на одборот, директор на Американски-еврејски комитет, САД;

г. Авнер Шалев, претседавач на директоратот на Јад Вашем, Израел;

г. Раду Јоанид, директор на Меѓународен архивски програм, САД;

д-р Јурген Викерт, ЕНоП, Фридрих Нуман фондација, Белгија;

г. Едвард Серота, директор на Центропа, Австрија;

г. Стефан Крамер, ген. секретар на централниот одбор на Евреите од Германија, Германија;

д-р Валтер Швимер, консултант за меѓународни односи и европски прашања, Австрија;

Џ. Д. Бинденагел, потпретседател, Универзитет Де Пол, Чикаго, САД;

г-ѓа Хедер Конли, директор на Центарот за стратешки и интернационални студии, САД.

 

Поранешни членови на Управниот одбор:

проф. д-р Самуел Садикарио, прв претседател на Фондот на Холокаустот на Евреите од Македонија, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија;

г. Здравко Шами, поранешен в.д. претседател, претставник на Еврејската заедница во Република Македонија;

амбасадор Мелпомени Корнети, поранешен потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија;

г. Горан Трајковски, прв потпретседател, претставник од Владата на Република Македонија;

г. Димитар Богов, претставник од Владата на Република Македонија;

г. Невзат Велили, претставник од Владата на Република Македонија;

амбасадор Димко Кокароски, претставник од Владата на Република Македонија;

г. Маскуд Али,  претставник од Владата на Република Македонија;

г. Мартин Протогер,  претставник од Владата на Република Македонија;

г. Пепо Леви, преставник на Еврејската заедница во Република Македонија;

г-ѓа Љубица Кондијанова, претставник од Владата на Република Македонија.

 

Автори на проектите за градба:

дипл. инж. арх. Мирко Андовски, Република Македонија;

дипл. инж. арх. Никола Бошку, Република Македонија;

ЕМАГ Скопје, Република Македонија.

 

Изведувач на градежните и градежно - занаетксите работи:

Бетон Штип - А.Д. Штип со подизведувачи, Република Македонија;

Надзор над градежните и занаетските работи:

Македонијапроект, Евро-консалтинг, Република Македонија;

 

Музеј-Концепциски дизајн, постојани поставки:

д-р Мајкл Беренбаум

 

Дизајн на постојана поставка, комеморативна и меморијална скулптура:

Едвард Џејкобс

 

ЕНТЕРИЕР - КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА, ИСТРАЖУВАЊЕ, ФИЛМУВАЊЕ, ДИЗАЈНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ И СУПЕРВИЗИЈА НА РАБОТИТЕ до 2011 за Меморијалниот центар на Холокаустот на Евреите од Македонија

 

носител  на проектот: проф. д-р Мајкл Беренбаум - Лос Анџелес, Калифорнија, САД со своите соработници:

куратори: г. Ицак Меис, Израел и г. Едвард Серота, Австрија;

концепт на дизајн: г. Едвард Серота, Австрија;

главен дизајнер: г. Едвард Џејкобс, Израел;

графички дизајн: г. Мајкл Хадерер, Австрија;

Поставеност на изложбата: Едвард Џејкобс, Израел и Јован Ивановски, Република Македонија.

Фабрикација на специјалната поставка: ПАП Охрид, Македонија

Монтажа на сведоштва: Њу Момент, Република Македонија

 

Автори на текстовите и консултанти:

д-р Мајкл Беренбаум, САД;

д-р Џејн С. Гербер, САД;

д-р Елиезер Папо, Израел;

д-р Миџајл Хедл, Израел;

д-р Стивен С. Сејџ, САД;

д-р Раду Јоанид, САД;

д-р Ицак Керем, Израел;

Марк Коен, САД;

Ицак Меис, Израел;

Едвардс Серота, Австрија;

 

Продукција на филмовите:

Наше маало продукција“ и „Дрим фактори Македонија“,Македонија

 

Лектура на англиските текстови:

Пол Розентал, САД

 

Користени фотографски материјали со согласност од:

-Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија;

-Државен архив на Република Македонија;

-Музеј и галерија Битола, Република Македонија;

-Приватни колекции на семејства од Еврејска заедница во Република Македонија;

-Јасна Суша, Македонија;

-Еврејски музеј Белград, Србија;

-Меморијален музеј на холокаустот, САД;

-УСЦ Шоа фондација за визуелна историја и едукација, САД;

-Лоренс Салцман, Филаделфија, САД;

-Јад Вашем, Израел;

-Вилијам Грос, Израел;

-Бет Хатфутшот, Израел;

-Каса Сефарад – Израел, Шпанија;

-Агустин Мартинез Гарсија, Шпанија;

-Центропа, Австрија;

-Еврејски Музеј Виена, Австрија;

-Колекција Жерард Леви, Франција.

 


Соработници на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија за реализација на проектот ентериер до март 2011:

Главен консултант по историја:

Проф. д-р Тодор Чепреганов, Институт за национална историја, Република Македонија

 

Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија за реализација на проектот ентериер до март 2011:

Персонал на фондот: истражувачи-аналитичари:

дипл. правник Душко Весковски;

допл. Проф. по англиски јазик и книжевност Ана Кулеванова;

м-р по менаџмент во културата Весела Моловска

 

Истражувачи:

г-ца Викторија Саркисјан;

г-ца Лилјана  Лазаревска

поддршка: Горан Садикаријо, главен извршен директор со соработниците: Зоран Милошевски, Благоја Јованов, Зоре Бошеска, Биљана Трниниќ и членовите на Еврејската заедница во Република Македонија: Мирјам Садикарио, Матилда Садикарио, Павле Сиваков, Ели Јованова, Јана Ничота;

надворешни соработници:  проф. д-р Тодор Чепреганов, Институт за национална историја, Република Македонија; адвокат Љупка Астарџиева-Зиси, м-р Силвана Петревска, адвокат Ивица Николовски, г-ѓа Елена Јанева-Димова и г. Љубомир Јорданов, Република Македонија,

 

Инженерски тим:

раководител: дипл. инж. арх. Мимоза Шумковска-Велјановска;

дипл. Градежен инж. Димитар Анев

 

Соработка при финалната обработка:

Превод од англиски на македонски јазик:

Проф. д-р Рајна Кошка Хот и проф. д-р Драги Михајловски – Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ, Република Македонија;

АД ВЕРБУМ, Скопје, Република Македонија;

Ана Кулеванова

 

Превод од хебрејски на македонски јазик:

Викторија Саркисјан, Република Македонија;

Гали Садпетерч, Израел

 

Лектура на македонски:

Лилјана Пандева;

Бобан Карапејовски

 

Сефардски песни – изведба:

Проф. д-р Аврам Садикаријо, Република Македонија;

Дрита Тутуновиќ, Република Србија

 

Меморијален олтар:

Концепт и дизајн: Едвард Џејкобс, Израел и Јован Ивановски, Македонија

Фабрикација на сакрални урни: Аверс Скопје, Македонија

Фабрикација на постамент за урни: Инфодизајн Скопје, Македонија

Мајстор на македонска резба: дипл. Историчар на уметност и арх. Зоран Ѓоргиевски

 

Комеморативни скулптури:

Концепт и дизајн: Едвард Џејкобс, Израел

Фабрикација на скулптури: Стримформ Скопје, Македонија

Ликовна обработка: Илија Прокопиев и Александар Зафировски, Македонија

 

Museum Memorial Sculpture:

Концепт и дизајн: Едвард Џејкобс, Израел;

Фабрикација на меморијалот: Zhejiang Stars Кристал Компани, Кина;

Фабрикација на анкерот на меморијалот: Раде Кончар ТЕП, Република Македонија

 

Вагон:

Подарок од Македонски железници А.Д., Македонија;

Реставрација и конзервација: Национален конзерваторски центар, Скопје, Македонија

 

Консултанти за техника:

Консултант за светло: г. Златко Нонкуловски, Скопје, Македонија;

Софтвер и дигитализација: г. Јовица Пановски, Скопје, Македонија;

Соработка во архитектонско проектирање: Јован Ивановски, Скопје, Македонија

Проектот во периодот 2000-2011 е реализиран со поддршка на:

Еврејската заедница во Република Македонија;

Почесниот конзул на државата Израел во Република Македонија, г. Виктор Самуел Мизрахи;

Институциите на Република Македонија;

Верските заедници во Република Македонија и

Граѓаните на Република Македонија.

info